ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40SGK PRİMİ% 14358,18İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 125,58GELİR VERGİSİ% 15 (*)134,32ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ191,88DAMGA VERGİSİ% 0,75919,42KESİNTİLER TOPLAMI537,50NET ASGARİ ÜCRET (**)2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)396,55İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 251,17İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.006,12 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET2.558,40SGK PRİMİ% 14358,18İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 125,58KESİNTİLER TOPLAMI383,76NET ASGARİ ÜCRET2.174,64

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET2.558,40SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)396,55İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 251,17İŞVERENE TOPLAM MALİYET3006,12

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 191,88 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019)

ESKİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018)
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017)
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2015 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2014 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2013 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2012 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2011 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2010 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2009 1. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 2. Altı Ay
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2008 1. Altı Ay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir