Mali Müşavirlerden Karşıt İnceleme tutanaklarından ücret alınması kararı

Adana Mali Müşavirler Odası aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından talep edilen Karşıt inceleme tutanaklarının hazırlanmasında ücret talep edilmesini kararlaştırdı.

Adana Mali Müşavirler Odası Mali Müşavirler tarafından hazırlanmak zorunda kalınan karşıt inceleme tutanaklarına istinaden Karşıt inceleme tutanağında dönem sayısı, harcanan zaman ve emek göz ününde bulundurularak asgari yüz Türk Lirası bedel alınmasına karar verdi.

Adana Mali Müşavirler odası tarafından alınan karar Yeminli Mali Müşavir Odalarına gönderilerek üyelerine bilgi verilmesi istenecek.

Adana Mali Müşavirler Odası Karşıt İnceleme Tutanağından ücret alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Konu: Karşıt İnceleme Tutanakları Hizmet Bedeli hk.

Karşıt inceleme Tutanaklarına ilişkin usul ve esaslar 27 ve 29 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir. Bu genel tebliğlerde yapılan düzenlemelerin aksine; Karşıt İnceleme Tutanaklarının sıklıkla üyelerimiz olan Mali Müşavirler tarafından hazırlanmak zorunda kalındığını görmekteyiz.

Bu nedenle; Yeminli Mali Müşavirlerce talep edilen Karşıt inceleme Tutanaklarının hazırlanması hizmetinin üyelerimiz tarafından verilmesi halinde; Karşıt inceleme Tutanağında inceleme konusu olan dönem sayısı, tutanağın hazırlanması için harcanan zaman ve emeğe göre, her bir tutanak başına asgari 100,00 TL hizmet bedeli alınmasına ilişkin karar alınmasını;

Yönetim Kurulumuzca alınan bu kararın Yeminli Mali Müşavir Odalarına gönderilerek, üyelerine bilgi verilmesinin istenmesini; önermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir