Tek Düzen Hesap Planı

TEK DÜZEN HESAP PLANI
HESAP SINIFLARI 
1 DÖNEN VARLIKLAR 
2 DURAN VARLIKLAR 
3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 
4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR 
5 ÖZKAYNAKLAR 
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 
7 MALİYET HESAPLARI 

9 NAZIM HESAPLAR 
1 HESAP GRUPLARI 
DÖNEN VARLIKLAR 
10 HAZIR DEĞERLER 
11 MENKUL KIYMETLER 
12 TİCARİ ALACAKLAR 
13 DİĞER ALACAKLAR 
14 
15 STOKLAR 
16 
17 
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
2 DURAN VARLIKLAR 
20 
21 
22 TİCARI ALACAKLAR 
23 DİĞER ALACAKLAR 
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
30 MALİ BORÇLAR 
31 
32 TİCARİ BORÇLAR 
33 DİĞER BORÇLAR 
34 ALINAN AVANSLAR 
35 
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
40 MALİ BORÇLAR 
41 
42 TİCARİ BORÇLAR 
43 DİĞER BORÇLAR 
44 ALINAN AVANSLAR 
45 
46 
47 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI 
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHUKKUKLARI 
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
5 ÖZKAYNAKLAR 
50 ÖDENMİŞ SERMAYE 
51 
52 SERMAYE YEDEKLERİ 
53 
54 KÂR YEDEKLERİ 
55 
56 
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 
60 BRÜT SATIŞLAR 
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 
7 MALİYET HESAPLARI 
7/A SEÇENEĞI 
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
78 FİNANSMAN GİDERLERİ 
7/B SEÇENEGİ 
79 GİDER ÇEŞİTLERİ 
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 
797 FİNANSMAN GİDERLERİ 
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI 
799 ÜRETİM MALİYET HESABI 
8 (SERBEST) 
9 NAZIM HESAPLAR 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0 (SERBEST)


HESAP PLANI 


1 DÖNEN VARLIKLAR 
10 HAZIR DEĞERLER 
100 KASA 
101 ALINAN ÇEKLER 
102 BANKALAR 
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 
104 
105 
106 
107 
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 
109 
11 MENKUL KIYMETLER 
110 HİSSE SENETLERİ 
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 
113 
114 
115 
116 
117 
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 
12 TİCARİ ALACAKLAR 
120 ALICILAR 
121 ALACAK SENETLERİ 
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 
123 
124 
125 
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
127 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
13 DİĞER ALACAKLAR 
130 
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 
134 
135 PERSONELDEN ALACAKLAR 
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
14 
15 STOKLAR 
150 İLK MADDE VE MALZEME 
151 YARI MAMULLER – ÜRETİM 
152 MAMÜLLER 
153 TİCARİ MALLAR 
154 
155 
156 
157 DİĞER STOKLAR 
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
16 
17 
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 
181 GELİR TAHAKKUKLARI 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
190 
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 
194 
195 
196 PERSONEL AVANSLARI 
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 
DURAN VARLIKLAR 
20 
21 
22 TİCARİ ALACAKLAR 
220 ALICILAR 
221 ALACAK SENETLERİ 
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 
223 
224 
225 
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
227 
228 
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
23 DİĞER ALACAKLAR (2) 
230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 
232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 
233. 
234. 
235. PERSONELDEN ALACAKLAR 
236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 
237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 
238. 
239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER 
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 
242. İŞTİRAKLER 
243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR 
246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) 
248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 
249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 
250. ARAZİ VE ARSALAR 
251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 
252. BİNALAR 
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 
254. TAŞITLAR 
255. DEMİRBAŞLAR 
256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
259. VERİLEN AVANSLAR 
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
260. HAKLAR 
261. ŞEREFİYE 
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
264. ÖZEL MALİYETLER 
265. 
266. 
267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 
269. VERİLEN AVANSLAR 
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
270. 
271. ARAMA GİDERLERİ 
272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 
279. VERİLEN AVANSLAR 
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
281. GELİR TAHAKKUKLARI 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 
290. 
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 
292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 
295. 
296. 
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
30 MALİ BORÇLAR 
300. BANKA KREDİLERİ 
301. 
302. 
303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 
304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ 
305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 
306. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
307. 
308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 
309. DİĞER MALİ BORÇLAR 
31 
32 TİCARİ BORÇLAR 
320. SATICILAR 
321. BORÇ SENETLERİ 
322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 
323. 
324. 
325. 
326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
327. 
328. 
329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR 
33 DİĞER BORÇLAR 
330. 
331. ORTAKLARA BORÇLAR 
332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 
334. 
335. PERSONELE BORÇLAR 
336. 
337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 
338. 
339. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1) 
34 ALINAN AVANSLAR 
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. ALINAN DİĞER AVANSLAR 
35 
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 
371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 
372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 
373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 
380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
381. GİDER TAHAKKUKLARI 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
390. 
391. HESAPLANAN KDV 
392. DİĞER KDV 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) 
399. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
40 MALİ BORÇLAR 
400. BANKA KREDİLERİ 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
406. 
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 
409. DİĞER MALİ BORÇLAR 
42 TİCARİ BORÇLAR 
420. SATICILAR 
421. BORÇ SENETLERİ 
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 
423. 
424. 
425. 
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
427. 
428. 
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR 
43 DİĞER BORÇLAR 
430. 
431. ORTAKLARA BORÇLAR 
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 
434. 
435. 
436. 
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 
439. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1) 
44 ALINAN AVANSLAR 
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR 
45 
46 
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
470. 
471. 
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 
481. GİDER TAHAKKUKLARI 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
490. 
491. 
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1) 
493. TESİSE KATILMA PAYLARI 
494. 
495. 
496. 
497. 
498. 
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
5 ÖZ KAYNAKLAR 
50 ÖDENMİŞ SERMAYE 
500. SERMAYE 
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 
52 SERMAYE YEDEKLERİ 
520. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI 
522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 
523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 
53 
54 KÂR YEDEKLERİ 
540. YASAL YEDEKLER 
541. STATÜ YEDEKLERİ 
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ 
549. ÖZEL FONLAR 
55. 
56. 
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 
590. DÖNEM NET KÂRI 
591. DÖNEM NET ZARARI (-) 
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 
60 BRÜT SATIŞLAR 
600. YURTİÇİ SATIŞLAR 
601. YURTDIŞI SATIŞLAR 
602. DİĞER GELİRLER 
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
610. SATIŞTAN İADELER (-) 
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-) 
612. DİĞER İNDİRİMLER (-) 
613. 
614. 
615. 
616. 
617. 
618. 
619. 
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) 
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
629. 
63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 
633. 
634. 
635. 
636. 
637. 
638. 
639. 
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 
640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 
642. FAİZ GELİRLERİ 
643. KOMİSYON GELİRLERİ 
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 
645. 
646. 
647. 
648. 
649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR 
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 
650. 
651. 
652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1) 
653. KOMİSYON GİDERLERİ (-) 
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-) 
655. 
656. 
657. 
658. 
659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
670. 
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI 
672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 
678. 
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) 
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 
690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 
691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 
692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 
7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) 
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 
700. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI 
701. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
710. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
711. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI 
712. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI 
713. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI 
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
720. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
721. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
722. DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 
723. DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI 
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
731. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
732. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 
733. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI 
734. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI 
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
741. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 
742. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
751. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
752. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 
76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ 
760. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 
761. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
762. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI 
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
771. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
772. GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI 
78 FİNANSMAN GİDERLERİ 
780. FİNANSMAN GİDERLERİ 
781. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
782. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 
79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) 
790. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 
791. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 
792. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 
793. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 
794. ÇEŞİTLİ GİDERLER 
795. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
796. AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 
797. FİNANSMAN GİDERLERİ 
798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 
799. ÜRETİM MALİYET HESABI 
8 (SERBEST) 
9 NAZIM HESAPLAR 
0 (SERBEST)